Om orkestern


Torgny Hanson Wind OrchestraTorgny Hanson Wind Orchestra

Torgny Hanson Wind Orchestra är en symfonisk blås-orkester vars medlemmar är hämtade från dirigenten Torgny Hansons alla olika sammanhang genom åren. De flesta har någon anknytning till Malmö, där Torgny är uppväxt, men långt ifrån alla. Vi kommer resande till konserterna från olika håll -- från Lycksele i norr till Ystad i söder. En del är gamla dirigentelever till Torgny, en del har varit trumpetelever till honom och andra har deltagit i hans orkesterkurser inom hemvärnsmusiken. En del har spelat under honom i regionmusik eller länsmusik, andra i Försvarsmusikens värnpliktigkårer, och åter andra har lärt känna honom inom brassbandsrörelsen. En del har varit studiekamrater på musikhögskolan i Malmö, en del har varit lärarkollegor på musikhögskolan i Malmö eller Stockholm, och en del är helt enkelt gamla vänner. Givetvis finns det band mellan många av medlemmarna också, och i några fall är det till och med familjeband – två generationer ur samma familj deltar!