Om Torgny


Torgny Hanson Wind OrchestraTorgny Hanson

Torgny Hanson började sin musikaliska bana vid elva års ålder som kornettist i Frälsningsarméns musikkår i Malmö, som leddes av hans far. Han utbildade sig vid musikhögskolan i Malmö och Guildhall School of Music i London. Senare blev han själv lärare vid musikhögskolan i Malmö, och även vid musikhögskolan I Stockholm. Under några år byggde han upp musikutbildningen vid Dalarö folkhögskola.

Torgny Hanson har varit dirigent och konstnärlig ledare för Östgöta blåsarsymfoniker och Stockholms blåsarsymfoniker. Han fortsatte sedan sin bana inom Försvarsmusiken och blev försvarsmusikinspektör med överstelöjtnants grad. Han hade som sådan ansvar inte bara för de professionella och värnpliktiga musikkårerna inom försvaret, utan även hemvärnsmusiken. Hela tiden har han hållit fast vid musiken inom Frälsningsarmén och har under många år, i olika perioder, varit dirigent för Söderkårens musikkår i Stockholm.

Han är ofta anlitad som gästdirigent och gästrepetitör för både professionella orkestrar och amatörorkestrar, och även som domare i brassbandstävlingar, i Sverige och utomlands. Under större delen av nittiotalet var han till exempel chefdirigent och konstnärlig ledare för National Youth Wind Orchestra of Great Britain, och han är numera ”conductor in residence” för Imperial Brass, ett elitbrassband i USA. Och nu har han alltså sin egen orkester, som speglar stora delar av hans bana inom musiken.